Meny Stäng

Kategori: Nyheter

Höstfest 9 september kl 15

Välkomna till Björnös
Höstfest
Lördagen den 9 september, kl. 15:00
 
Passa på tillfället att lära känna dina grannar

Varmt välkomna till årets gårdsfest med trevliga grannar.
Vi träffas på gården Helsingörsgatan 44–46. 
Det blir underhållning med trubadur.
Vi bjuder på mat och kaffe. Du tar med dig dricka till maten samt något till kaffet som vi ställer upp på ett gemensamt bord.

Ingen anmälan behövs. 
Välkommen
Styrelsen 

Plats för tillfälliga sopkärl

Det finns nu ett antal tillfälliga sopkärl utplacerade under tiden sopnedkasten är stängda. De finns på följande adresser:

Ärvingegången
Helsingörsgatan 18
Helsingörsgatan 34
Helsingörsgatan 51
Helsingörsgatan 8
Jyllandsgatan 138
Langelandsgatan 14
Langelandsgatan 6
Randersgatan 6
Silkeborgsgatan 75
Själlandsgatan 155
Själlandsgatan 8

Information om sopsugen

Det är förnärvarande stopp i ett antal sopnedkast inom Brf Björnö.

Använd nu endast blå sopkärl på parkeringen framför Hg 51!!!!

Problemet är felanmält och arbete pågår med att åtgärda felet. Aktuell information uppdateras på vår hemsida www.brfbjorno.se Vänligen lägg inte soporna på marken under sopnedkastet då fåglar och råttor kommer åt dem.

Påminnelse: Det är inte tillåtet att slänga hushållssopor i miljöhuset.