Meny Stäng

Pågående projekt

Pågående arbeten

Fönsterrenoveringar
Pågår 65%

Styrelsen har med entreprenör genomfört inspektion av fastigheternas fönster och beställt åtgärder för de fönster som är i behov av färgning. Till lägenhetsinnehavarna annonserar entreprenören i förväg när vädret förefaller vara tillräckligt bra så att måleri går att genomföra, dock blir det något oregelbundet till följd av övergången vinter/vårväder. Detta arbete fortgår långsamt för givet förutsättningarna under Covid-19 pandemin.

Garagerenoveringar
85%

Färdiga renoveringar: Hg 51, Hg 35, Hg 34
Pågående renoveringar: Arbetet på garaget på Hg 50 fortgår till våren 2022. Dräneringsarbeten runtom fastigheterna under 2021-2022.

Takbesiktning
Besiktning och slutkorrigering 90%

Renoveringar pågår för de tak som är i behov av det.

Färdiga projekt

 • Nya maskiner till Tvättstugor (2021)
  Tvättstugorna har renoverats med nya maskinparker
 • OVK (2018-2019)
  Obligatorisk ventilationskontroll genomfördes 2018-2019
 • Hissar (2018)
  Nya fräscha hissar från KONE installerades under 2018-2019, två specialhissar renoverades på plats. 
 • Smart-VVC (HWQ, 2018)
  Smart VVC är ett sätt att skapa ny cirkulation med minimal rivning och utan insatser med yttre rör. Metoden fungerar genom att en slang förs in i det existerande varmvattensystemet genom speciella patenterade ventiler. Slangen kopplas sedan till en cirkulationspump och vattnet cirkulerar tillbaka från toppen av röret genom slangen. På sikt medför detta minskade vattenskador i föreningen, mindre energikostnader, samt ökat effektivitet av cirkulationen. Läs mer här