Meny Stäng

Pågående projekt

Pågående arbeten

Fönsterrenoveringar
Klart! 100%
Takrenovering
Klart! 100%
Grundförstärkning av fastigheter
95%

Färdiga renoveringar: Garagen på Hg 51, Hg 35, Hg 34, Hg 50
Pågående renoveringar: Dräneringsarbeten pågår runt vissa fastigheter under 2023-2024

Färdiga projekt

 • Nya maskiner till Tvättstugor (2021)
  Tvättstugorna har renoverats med nya maskinparker
 • OVK (2018-2019)
  Obligatorisk ventilationskontroll genomfördes 2018-2019
 • Hissar (2018)
  Nya fräscha hissar från KONE installerades under 2018-2019, två specialhissar renoverades på plats. 
 • Smart-VVC (HWQ, 2018)
  Smart VVC är ett sätt att skapa ny cirkulation med minimal rivning och utan insatser med yttre rör. Metoden fungerar genom att en slang förs in i det existerande varmvattensystemet genom speciella patenterade ventiler. Slangen kopplas sedan till en cirkulationspump och vattnet cirkulerar tillbaka från toppen av röret genom slangen. På sikt medför detta minskade vattenskador i föreningen, mindre energikostnader, samt ökat effektivitet av cirkulationen. Läs mer här