Meny Stäng

Förvaltning

Den ekonomiska och tekniska förvaltningen sköts av HSB.

HSB har ett lokalkontor på Helsingörsgatan 38 (ingång från gatan). Utöver lokalkontoret kan man även besöka baskontoret i Jakobsberg, Vasaplatsen 4,  med fullt serviceutbud och öppettider varje vardag.

Behöver du kontakta HSB så hittar du alla telefonnummer under fliken Kontakter.

HSB svarar för att fastigheterna och dess tekniska funktioner som t.ex. värme, vatten & avlopp, belysning m.m. fungerar som de ska.

Markskötsel, markunderhåll och snöröjning  sköter Beab åt föreningen.

Fastigheterna städas av Adam Elm Städ.