Meny Stäng

Förvaltning

Den ekonomiska och tekniska förvaltningen sköts av HSB kontoret i Akalla.

Behöver du kontakta HSB så hittar du alla telefonnummer under fliken Kontakter.

HSB svarar för att fastigheterna och dess tekniska funktioner som t.ex. värme, vatten & avlopp, belysning m.m. fungerar som de ska.

HSB tar också ansvar för markskötsel, markunderhåll och snöröjning .

Fastigheterna städas av Adam Elm Städ.