Meny Stäng

Ditt boende A-Ö

På denna sida finner du den kompletta ”A till Ö” innehållsförteckningen för föreningen. Här har vi samlat de allra vanligaste frågorna som vi i styrelsen får och som du som medlem säkert undrar/undrat över.

Vi har även en sida för pågående projekt och avslutade renoveringar i vår förening. Den når du genom att klicka här.

Nedan följer A till Ö:

Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning får endast ske efter tillstånd från styrelsen. En bostadsrätt upplåts under förutsättningen att bostadsrättsinnehavaren själv bor permanent i lägenheten. Dock kan situationer uppstå då man för en viss tid inte kan bo i lägenheten. Giltiga skäl enligt hyreslagen är studier eller arbete på annan ort samt att prova samboende.

Ekonomiska skäl, exempelvis svårigheter att sälja bostadsrätten, är inte giltigt skäl för uthyrning. Vänd dig till HSB’s områdeskontor för ansökningshandlingar.

Sker en andrahandsupplåtelse utan tillstånd kan bostadsrätten förverkas om bostadsrättshavaren efter tillsägelse inte upphör med uthyrningen

Badrumsrenovering

Vid renovering av badrum står föreningen för en ny golvbrunn. Kontakta HSB kontoret för mer information.

När du renoverar ditt badrum är det viktigt att arbetet görs av en entreprenör med behörighet för våtrum.

Barnvagnar

Barnvagnsrum finns i alla portar. Där skall endast barnvagnar och ev. mindre barncyklar förvaras. Det är inte tillåtet att placera övriga cyklar där.

Balkong

Tänk på den som bor under när du vattnar blommor eller städar balkongen. Blomlådor ska av säkerhetsskäl sitta på insidan av balkongräcket.

Inglasning av balkong kräver byggnadslov. Föreningen har ett generellt byggnadslov som du får från HSB kontoret.

Bastu

Det finns tillgång till bastu i föreningslokalen på Helsingörsgatan 44B. Bokning av bastun görs på tavlan som finns utanför bastun. Endast två tider åt gången får bokas.

Utanför bastun finns det tillgång till dusch. Tänk på att göra rent efter dig när du har använt bastun. Det kostar ingenting att använda bastun. För tillgång till Bastun kontakta HSB. Du kvitterar ut en nyckelbricka mot en deposition på 600 kr. Nyckelbrickan gäller även för motionsrummet.

Björnöbladet

Björnöbladet är vårt informationsblad som delas ut ca 5 gånger om året. Där informerar styrelsen om pågående aktiviteter.

Brandvarnare

Enligt lag måste det finnas brandvarnare i varje lägenhet. Föreningen har lämnat ut en sådan och den ska lämnas kvar i bostaden när du flyttar. Om det saknas brandvarnare så är bostadsrättsinnehavaren skyldig att se till att en sådan finns.

Det är också bostadsrättsinnehavaren som är skyldig att se till att brandvarnaren fungerar. Ta därför som vana att byta batteri en gång om året t.ex. till jul. I större lägenheter eller om man har flera våningar är det en fördel med flera brandvarnare.

Bredband

I Brf. Björnö har du möjlighet till bredband från Telenor vilket ingår i hyran.

Bredbandsbolaget/Telenor

Föreningen har tecknat gruppavtal avseende bredband Telenor.
Tillsvidare är det föreningen som står för kostnaden.

Uppkopplingshastigheten med Bredbandsbolaget/Telenor är 1000 Mbit ner och 1000 Mbit upp. Ett nätverksuttag (ethernet) finns monterat i varje lägenhet.

Du bestämmer själv om du vill utnyttja dessa tjänster.

Om du vill ansluta dig till bredbandsuppkoppling och/eller IP-telefoni från Bredbandsbolaget/Telenor och ännu inte gjort det, ring Bredbandsbolaget/Telenors kundtjänst på tel. 0770-777 111 och ange att det gäller gruppanslutning Brf Björnö.

Tele2 / Com Hem

Fastigheterna i Brf. Björnö är även utrustade med så kallade ”3-håls-uttag” från Tele2 / Com Hem där föreningen har avtal för ett basutbud på ca 10 kanaler. Kostnaden för detta ingår i månadsavgiften för bostadsrätten. Du kan också beställa fler kanaler och andra tjänster direkt ifrån Tele2 / Com Hem. Läs mer på www.tele2.se

Bommar

Det är inte tillåtet att köra bil inom området med undantag för i och urlastning t.ex. vid flytt. Bomnyckel kan köpas hos en låssmed. Tänk på att det inte heller är tillåtet att parkera på våra gårdar.

Vid flytt begär därför parkeringstillstånd av styrelsen (via mail), därefter ringer du HSB kontoret (telefon 010-442 11 00) för att få själva tillståndet, detta för att undvika parkeringsböter.

Byggavfall/Big Bag

Det är inte tillåtet att förvara Big Bag säckar eller andra grovsopor på gårdarna vid renovering. Vid renoveringar skall byggavfall skall tas bort löpande under byggtiden. De får inte lämnas på gården och ska inte läggas i miljöhuset utan skall lämnas på någon av kommunens återvinningsanläggningar.

Cyklar

Cyklar och mopeder kan förvaras i föreningens två cykelrum. De finns i Helsingörsgatan 38, ingång från gatan, och Helsingörsgatan 33, ingång från gaveln. Märk cykeln med namn och adress. Behöver du nyckel så kontakta HSB kontoret telefon 010-442 11 00. Det är inte tillåtet att förvara cyklar i trapphusen eller på loftgångar.

Dusch

Utanför motionsrummet Hg 44B finns det en dusch. Denna är fritt att använda t.ex. vid renovering av badrum och behöver inte bokas. För tillgång till föreningslokalen kontakta HSB kontoret.

Facebook

Brf Björnö finns numera på Facebook med en sluten grupp Vi som bor på Brf Björnö. Där kan du hålla kontakt med andra boenden.

Fastighetsskötare

Vår fastighetsskötare hittar du på Helsingörsgatan ingång från gatan . För att komma i kontakt med fastighetsskötaren ringer du Felanmälan på telefon 010-442 11 00.

Felanmälan

Felanmälan görs till HSB förvaltning på telefon: 010-442 11 00
Telefontid: mån-fre 08:00-16:30

Akuta fel under kvällar, nätter och helger anmäls till jouren på telefon: 08-695 00 00

Observera att jour utryckningar är mycket dyra och skall endast användas när det är akuta problem som inte kan vänta till nästföljande vardag.

Nedan följer en enkel sammanställning på vad du kan kontakta jouren för:

 • Stopp i golvbrunn eller köksavlopp där vatten stiger med risk för översvämning.
 • Inget vatten i kranarna. – Lägenheten strömlös och alla säkringar i lägenheten är hela.
 • Rörbrott, läcka, forsande vatten ur kran eller motsvarande.
 • Trasig fönsterruta i entrédörr eller i tvättstuga, där personskada eller annan risk för skada, åverkan, stöld eller dylikt, föreligger.

Den som anmäler ett fel avkrävs ett namn, adress och telefonnummer.

Exempel på ärenden som inte är akuta:

 • Tvätt fast i tvättmaskin.
 • Elfel inne i lägenheten.
 • Inget varmvatten i kranarna.
 • WC går ej att spola. Rinnande WC.
 • Trasig tvättmaskin, tumlare eller torkskåp i tvättstugan.
 • Stopp i sopnedkastet

Fläkt / Köksfläkt

Fläktkåporna i köket är försedda med motor och anpassade till det ventilationssystem vi har. För att ventilationen i våra hus ska fungera bra är det viktigt att vi har balans i systemet. Om du vill byta fläktkåpa bör du först kontakta HSB kontoret för att säkerställa att det blir rätt typ.

Köksfläkt måste vara av en godkänd typ:
Det finns i princip två fläktar som är tillåtna i lägenheterna, de ena är

1) Fläktar med spjäll som använder Alliance-system, dessa ska även justeras in med fastighets grund/forceringsflöde eftersom vi delar gemensam ventilation.

Köksfläktar utan spjäll är INTE tillåtna, undantaget kolfilterfläktar

2) Kolfilterfläktar, men utsuget skall då inte täppas igen däremot skall ett justerbart ventildon monteras så att det finns utsug, dock inte koncentrerat då ingen slang är förbunden mot utsuget

Om medlem inte har fönsterventilerna öppna, så finns det möjlighet att det kan uppstå luktöverföring till den egna lägenheten.

Det finns ett flertal leverantörer av köksfäktar som stödjer Alliance system för gemensam ventilation och lite längre ned på sidan finns en bild på exempelfläktar från en av dessa leverantörer, Franke. Vi rekommenderar dock ingen specifik leverantör. Alla fläktbyten oavsett typ, måste injusteras av föreningen utsedd besiktningsman, vilken bekostas av medlem.

OBS! IKEA har i dagsläget inga Alliance fläktar. Deras fläktar kan endast anslutas som kolfilterfläktar.

Om ni inte hittar en Alliance fläkt som ni vill installera. så går det nästan alltid att installera en köksfläkt som en kolfilterfläkt. Då får inte fläkten anslutas till ventilationskanalen. Ett reglerbart luftdon måste då alltid installeras på ventilationskanalen och injusteras för grundflödet i systemet. Denna injustering bekostas av medlem.

En kolfilterfläkt har en inbyggd motor och ett kolfilter som renar luften från fett och lukt innan luften kommer tillbaka in i köket. Förutom de
kolfilterfläktar som finns i katalogen kan de flesta spisfläktar fungera som kolfilterfläkt om de utrustas med ett kolfilter.

Nedan finns en lista från Franke på några av deras Alliance-fläktar.


Alla fläktar måste dessutom injusteras av fackman efter installation.
Boende har ansvar för ombyggnation och att anlita godkänd fackman med ansvarsförsäkring

Föreningslokalen

På Helsingörsgatan 44B ligger Björnös föreningslokal som går att boka för dig som bor i föreningen. I lokalen finns det bord, stolar, porslin och bestick. Det finns ett mindre kök med spis, kyl, micro och diskmaskin. Lokalen är lämplig för mindre fester t.ex. barnkalas. Tänk på grannarna när du planerar din fest.

Du betalar en liten avgift för att hyra lokalen plus en deposition, som du får tillbaka när du har städat efter dig och om ingenting har skadats.

För bokning av lokalen Hg 44B besök den särskilda sidan för Föreningslokalen genom att >>klicka här<<

Förråd

Det finns ett mindre antal källarförråd i föreningen. Till dem finns en kö (som är flera år lång). Kontakta HSB kontoret för att ställa dig i kö. Förråden hör inte ihop med lägenheten utan skall alltid återgå till föreningen när bostadsrätten byter ägare.

Försäkring

I Brf Björnös fastighetsförsäkring ingår även ett kollektivt bostadsrättstillägg vilket innebär att den boende INTE behöver ha detta som ett tillägg till sin hemförsäkring.

Det är dock viktigt att alla boende har en egen hemförsäkring ifall något oförutsett skulle hända.

Om du har fått en skada och behöver utnyttja försäkringen kontaktar du HSB kontoret.

Garage

Inom föreningen finns 157 garageplatser i varmgarage och 16 garageplatser i kallgarage. Samtliga garageplatser upplåts med hyresrätt. Dessutom finns 31 avgiftsbelagda parkeringsplatser.

Om du behöver garageplats ska du kontakta HSB kontoret 010-442 11 00 för att ställa dig i kö. Tyvärr kan väntetiden på en garageplats bli lång eftersom platserna är få.

Garageplatserna hör inte ihop med lägenheten utan skall alltid återgå till föreningen när bostadsrätten byter ägare.

Det finns särskilda platser utrustade för laddning av elbilar / hybrider
i garage Helsingörsgatan 35. De platserna är utrustade med laddstolpar. Det är INTE tillåtet att ladda sin bil i övriga platser i garagen. Elnätet i garagen är inte dimensionerade för laddning av bilar och reglerutrustning för detta ändamål saknas där laddstolpar inte installerats. Brand kan därför uppstå om de vanliga eluttagen används!

Om olovlig brukande av eluttagen upptäcks kan garageplatsen komma att förverkas.

Boende som är intresserade av en bilplats med laddstolpe kan vända sig till  HSB kontoret (service.stockholm@hsb.se).

 

Grannsamverkan

Grannsamverkan är en brottsförebyggande metod där de boende hjälps åt att hålla uppsikt över varandras bostäder och närområde. Utbildning och informationsmaterial om hur man bedriver Grannsamverkan tillhandahålls av polisen.

Grannsamverkansmodellen går främst ut på att minska frestelsen för potentiella gärningspersoner som rör sig i området – en väl genomförd grannsamverkan kan minska en rad av de så kallade vardagsbrott som begås i området.

Mer information om grannsamverkan hittar under fliken Föreningen/Grannsamverkan.

Fonden för inre underhåll

När det gäller underhåll av lägenheten är det du själv som ansvarar för det. Varje månad avsätts en del av månadsavgiften till en reparationsfond som du kan ta från om du behöver reparera eller byta ut vissa saker i lägenheten. Fondens storlek återfinns på avin för månadsavgiften.

För uttag ur fonden fyller man i och skriver under inrefondsblanketten. Bifoga kvitto/faktura på köpet. Om faktura bifoga kontoutdrag som visar att fakturan är betald. Om ni är två eller fler delägare så måste alla skriva under och godkänna uttaget.

Om du vill utnyttja fonden kontakta HSB kontoret 010-442 11 00. Tänk på att spara dina kvitton för kostnaderna.

IP-Telefoni

I månadskostnaden ingår den fasta kostnaden för IP-telefoni via Bredbandsbolaget/Telenor. Du behöver alltså bara betala för de egna samtalen, vilka faktureras precis som vanligt av Bredbandsbolaget/Telenor. Anmälan sker till bredbandsbolagets kundtjänst, 0770-777 111. Uppge att det gäller Brf Björnö, som har gruppanslutning.

Lägenhetsnummer

I övre hörnet av din ytterdörr hittar du ditt lägenhetsnummer. Detta är ett 3-siffrigt nummer och är det unika numret för din lägenhet i vår förening. Detta nummer är bra att hålla i minnet. Det använder du i kontakter med HSB och styrelsen. Lägenhetsnumret kan du också hitta på ditt bostadsavtal och på hyresavierna.

Skattenumret är ett 4 siffrigt nummer som skatteverket har gett alla lägenheter i flerfamiljhus. Skattenumret är endast unikt för den porten. Detta för att kunna identifiera i vilken lägenhet i huset en person bor. Det innebär att det finns flera lägenheter i vår förening som har samma skattenummer. Skattenumret används av bl.a. posten t.ex. vid adressändring. Radhusen saknar skattenummer.

Miljöhuset

På parkeringen vid Helsingörsgatan 35 finns vårt grovsoprum. Där kan du lämna:

– Tidningar
– Wellpapp
– Plastförpackningar
– Glas (färgat/ofärgat)
– Grovsopor
– Hemelektronik
– Batterier OBS Ej bilbatterier

Tänk på: Sortera föremål på rätt ställe. Ställ inga saker på golvet. Ställ absolut inget utanför miljöhuset. Om det är fullt i soprummet så vänta tills nästa tömning.

Följande avfall lämnas på kommunens återvinningsstation
– kyl/frys/spisar
– badkar , tvättställ och toalettstolar
– skåp, soffor
– större mängder avfall från renoveringar
– bildäck (kan även lämnas på en däckfirma)

Miljöstation: Bilbatterier, spillfärg o dyl. skall lämnas till miljöstationen vid Shell i Kista.

Motionsrum/Gym

I föreningslokalen på Helsingörsgatan 44B finns ett motionsrum. Motionsrummet är avsett för Brf Björnös boende. Motionsrummet kan inte bokas utan användning sker i samförstånd.

I motionsrummet finns dragmaskin, motionscyklar, roddmaskin, löpband, crosstrainer samt stång med lösa vikter.

Det kostar inget att använda motionsrummet. Du kvitterar ut en nyckel av HSB mot en deposition på 600 kr och därefter kan du träna så mycket du vill.

Anslagna regler för träningslokalen ska följas

 • All träning sker på egen risk
 • Ungdomar under 16 år tränar endast med vuxet sällskap
 • Träningslokalen är endast till för de boende i föreningen
 • Efter varje användningstillfälle skall all utrustning ställas tillbaka på sin plats och lokalen städas
 • Tänk på att lämna lokalen som du själv önskar finna den
 • Lås lokalen och släck lyset när du lämnar den
 • Tänk på grannarna. Använd inte lokalen efter kl 22 och tänkt på att både vikter och dragmaskin kan skramla
 • Endast en nyckel per hushåll. Nyckel lämnas endast ut till klägenhetsinnehavaren.
 • Nyckel får ej överlåtas eller lånas ut
 • Nyckeln skall återlämnas vid flytt.

Månadsavgift

Kostnaderna för att äga, driva och underhålla fastigheterna budgeteras av styrelsen och täcks av medlemmarnas avgifter till föreningen.
Styrelsen bestämmer avgiftens storlek. Det är styrelsens strävan att hålla avgifterna låga och stabila över åren.
Avgifterna sätts så att föreningen på sikt inte går med vare sig vinst eller förlust.

Avgiften beräknas för att täcka alla gemensamma kostnader, t.ex. underhåll, räntor, fastighetsskatt, markhyra samt gemensam förbrukning av el, vatten och värme. I avgiften ingår också kostnader för förbrukning av vatten och värme i lägenheterna.

Avgifterna debiteras månadsvis och skall vara inbetalda i förskott, senast sista vardagen i månaden.

Nyckelbrickor

Det finns tre nyckelbrickor till varje lägenhet. Samtliga går till porten och dessutom går en av brickorna till miljöhuset och tvättstugan.

Förlust av nyckelbricka skall alltid anmälas till fastighetsskötaren för att undvika att obehöriga tar sig in i portarna.

Extra nyckelbricka till porten kostar för närvarande 150 kr och kan beställas hos fastighetsskötaren.

Parabolantenner

De villkor som generellt gäller vid montering av parabolantenn är följande:

 • Parabolantennen får endast monteras på så sätt att den ej leder till skador på delar av huset som är föreningens ansvar, den får t.ex. ej monteras på fasaden, fönsterbågarna eller räcken till balkonger och uteplatser.
 • Den får heller inte monteras på så sätt att den kan ramla ned och vålla skada på person eller egendom, den måste befinna sig innanför räcket på balkongen eller altanen.
 • Det bästa alternativet att uppfylla de två ovanstående kraven är att placera parabolantennen löst stående på balkong eller uteplats och innanför räcket.
 • Vid underhåll av fasader eller balkonger är bostadsrättshavaren skyldig att på egen bekostnad tillse att parabolantennen demonteras och eventuellt återmonteras efter att arbetena slutförts.
 • Vid överlåtelse av bostadsrätten är bostadsrättshavaren skyldig att tillse att köparen upplyses att denna övertar ansvaret för parabolantennen enligt dessa regler eller att tillse att parabolantennen demonteras.
 • Vid demontering av parabolantennen är bostadsrättshavaren skyldig att återställa alla eventuella skador som uppstått på grund av parabolantennen.

Parkering

I föreningen finns det tillgång till garage se rubriken Garage. Det finns även 31 avgiftsbelagda parkeringsplatser för besökande.

Det är inte tillåtet att parkera på våra gårdar och gräsytor. Vårt parkeringsbolag övervakar och bötfäller även dessa ytor. Om du tillfälligt behöver stå på gården t.ex. vid flytt kontakta styrelsen (via mail) och därefter HSB kontoret 010-442 11 00 som ger dig det tillfälliga parkeringstillståndet.

Personuppgiftspolicy

För att uppfylla kraven i GDPR och dataskyddslagen vi en policy för behandling av personuppgifter. Du hittar personuppgiftspolicyn >>här<<

Renovering

Före ombyggnad i lägenhet som berör husets stomme eller VVS-anläggning måste man inhämta tillstånd av styrelsen.

Vid renovering av våtutrymmen (badrum) betalar föreningen för byte av äldre golvbrunnar. Se Badrumsrenovering.

Tänk på att försöka begränsa störande ljud t.ex. slagborrning till dagtid.

Byggavfall skall tas om hand. De får inte lämnas på gården och ska inte läggas i miljöhuset utan skall lämnas på någon av kommunens återvinningsanläggningar. Vid förvaring av byggavfall på gården kommer en avgift faktureras bostadsrättsinnehavaren.

Sopor

Vanligt hushållsavfall ska slängas i sopnedkast. Dessa finns i trapphusen och även fristående ute på gårdarna på några ställen. Därifrån sugs soporna till en central hantering.

Sopnedkasten får endast användas för hushållsavfall och annat lättare avfall som dagligen förekommer i ett hushåll. Hushållsavfallet måste vara förpackat i en väl försluten plastpåse för att motverka spridning av lukt och bakterier.

Inga föremål får vara längre än 35 cm och annat som kan fastna i rörledningarna och förorsaka kostsamma stopp (t.ex. leksaker och kartonger) måste lämnas i miljöstugan

För annat än hushållssopor se rubriken Miljöhuset.

Stambyte

Enligt föreningens underhållsplan beräknas att stambyte ska genomföras år ca 2029.

Störningar

På natten, mellan kl. 22 och 07, skall det vara tyst. Då får man inte störa för dem som behöver sova.

Informera gärna dina grannar om du ska ha fest. Om du anser att någon av dina grannar inte visar tillräckligt mycket hänsyn, försök då i första hand att prata med grannen direkt när det sker.

Hjälper inte det så lämna en skrivelse till styrelsen med beskrivning av vad som har inträffat samt datum och klockslag. Vid allvarligare akuta störningar som inträffar kvälls- och nattetid, bör polisen kontaktas.

Trapphusen

I trapphusen får av brandsäkerhetsskäl inga föremål förvaras. Cyklar kan ställas i cykelställen utanför porten. Barnvagnar förvaras i barnvagnsutrymmena. För att inte hindra städning får man inte heller ha en egen dörrmatta eller skor utanför lägenhetsdörren. Blommor i fönstren gör det hemtrevligt om de sköts ordentligt (vattnas och ev. torkade blad och blommor avlägsnas). Större blomkrukor på golven är inte tillåtet då de kan hindra en ev. evakuering vid t ex brand.

Trädgård

Våra trädgårdar sköts på entreprenad av Björn entreprenad (BEAB). Om du har synpunkter eller frågor kontakta trädgårdsansvarig i styrelsen.

Trapphus städning

Våra trapphus rengörs regelbundet av en städfirma. Vid eventuella synpunkter på städningen, vänd dig till styrelsen skriftligen alt via mail.

TV

Alla boende i Björnö har tillgång till Tele 2’s digitala grundutbud. Kostnaden för detta ingår i månadsavgiften för bostadsrätten. För att se vilka som ingår i grundutbudet så se Tele2’s hemsida.
Digital-TV kräver att du skaffar en digital-box om din tv är av äldre modell.

Tvättstugor

Som boende i Björnö kan du använda tvättstugor: Helsingörsgatan 23, 37 och 46. Man måste boka passet för att komma åt maskinerna.

Mer information om tvättstugorna hittar du under fliken Gemensamt >> Tvättstugorna

Valberedning

Om du är intresserad av att jobba i styrelsen eller på annat sätt hjälpa till i föreningen kontakta valberedningen. Mer information hittar du på hemsidan.

Yttre underhåll

Det är styrelsen som ansvarar för fastigheternas yttre underhåll. Skulle det yttre underhållet försummas, kan det leda till att värdet på fastigheterna sjunker, och det vill vi naturligtvis undvika.

Varje år görs en fastighets besiktning som ligger till grund för den underhållsplan som styrelsen ansvarar för. Underhållsplanen specificerar när i tiden olika arbeten ska utföras. T.ex. fasad- och takarbeten, renovering av tvättstugor etc.

Underhållsplanen är långsiktig och sträcker sig över en 50 års period.