Meny Stäng

Framsida

Välkommen till Björnö

Björnö är en av nio HSB bostadsrättsföreningar i Kista. Vi består av 309 lägenheter samt några lokaler som hyrs ut till skola, Stockholm Stad samt en frisersalong. Maila gärna oss om du har frågor, men titta först under fliken ”Ditt boende A-Ö”. Där hittar du svaren på de flesta frågorna.

Väl mött!
Styrelsen för BRF Björnö

Höstfest 9 september kl 15

Välkomna till Björnös
Höstfest
Lördagen den 9 september, kl. 15:00
 
Passa på tillfället att lära känna dina grannar

Varmt välkomna till årets gårdsfest med trevliga grannar.
Vi träffas på gården Helsingörsgatan 44–46. 
Det blir underhållning med trubadur.
Vi bjuder på mat och kaffe. Du tar med dig dricka till maten samt något till kaffet som vi ställer upp på ett gemensamt bord.

Ingen anmälan behövs. 
Välkommen
Styrelsen 

Plats för tillfälliga sopkärl

Det finns nu ett antal tillfälliga sopkärl utplacerade under tiden sopnedkasten är stängda. De finns på följande adresser:

Ärvingegången
Helsingörsgatan 18
Helsingörsgatan 34
Helsingörsgatan 51
Helsingörsgatan 8
Jyllandsgatan 138
Langelandsgatan 14
Langelandsgatan 6
Randersgatan 6
Silkeborgsgatan 75
Själlandsgatan 155
Själlandsgatan 8

Information om sopsugen

Det är förnärvarande stopp i ett antal sopnedkast inom Brf Björnö.

Använd nu endast blå sopkärl på parkeringen framför Hg 51!!!!

Problemet är felanmält och arbete pågår med att åtgärda felet. Aktuell information uppdateras på vår hemsida www.brfbjorno.se Vänligen lägg inte soporna på marken under sopnedkastet då fåglar och råttor kommer åt dem.

Påminnelse: Det är inte tillåtet att slänga hushållssopor i miljöhuset.

Sopsugen stängd pga reparation

Sopsugen är tillfälligt stängd pga reparation vilket påverkar stora delar av Kista. Det innebär att det tillsvidare inte är tillåtet att slänga sopor i sopnedkastet. Containrar kommer att ställas ut för hushållssopor. Information var dessa placeras kommer under dagen.

Vi har för närvarande ingen uppgift om när sopsugen kommer igång igen. Tänk på att det inte är tillåtet att slänga hushållssopor i miljöhuset.