Meny Stäng

Framsida

Välkommen till Björnö

Björnö är en av nio HSB bostadsrättsföreningar i Kista. Vi består av 309 lägenheter samt några lokaler som hyrs ut till skola, Stockholm Stad samt en frisersalong. Maila gärna oss om du har frågor, men titta först under fliken ”Ditt boende A-Ö”. Där hittar du svaren på de flesta frågorna.

Väl mött!
Styrelsen för BRF Björnö

Extra-arbete under lördagen

På grund av förseningar i arbetet från Dipart har styrelsen godkänt en begäran att utföra blästringsarbeten imorgon lördag mellan klockan 10:00 – 16:00, vilket kan vara lite bullrigt. Detta för att hinna med tidsplaneringen för att anlägga tätskikten så fort som möjligt. Vi beklagar om oljudet medför olägenheter och hoppas att det är överkomligt.

Takarbetet, fas 2 fortsätter

Före pandemin hade vi inlett arbetet att åtgärda ytskikten på taken. Vi har hunnit med att åtgärda taken för de jämna husnummer, och nu är det dags att åtgärda taken för de hus som har ojämna nummer. Arbetet påbörjas den 26 oktober vid Helsingörsgatan 35. Lyft med mobilkranar och tidvis störande ljud dagtid kan förekomma. Jobbet beräknas vara preliminärt klart i mars månad, men kan eventuellt dra ut på tiden beroende hur svår vinter det blir.