Meny Stäng

Stölder/skadegörelse i våra garage

Vi har fått rapporter om minst två inbrottsförsök / skadegörelse senaste veckan i våra garage. Troligtvis följer dessa personer in i garagen när en bil åker ut eller in. Vi ber alla som använder våra garage och portar att ha uppsikt så inte obehöriga tar sig in i våra gemensamma utrymmen, och se till att portar och dörrar blir ordentligt stängda efter er. Släpp inte in någon ni inte känner. Vid misstanke om pågående / nära anstående brott uppmanas du kontakta polisen via telefonnummer 112. Vi uppmanar er att inte lämna något stöldbegärligt i garagen/fordon.

Takarbete Hg 33 lördag-söndag

Under helgen har vi godkänt extra takarbete på Helsingörsgatan 33 under lördag-söndag 08.00-16.00. Detta då tidigare kraftiga väderlek förhindrade ordinarie planering. Ev störande arbete sker inte förrän efter kl 09.00.

Medlemsmöte 23/3

Välkomna på medlemsmöte torsdag den 23 mars kl 19.00 i föreningslokalen 44B
Vi bjuder på på lättare smörgåsar med tillbehör.