Meny Stäng

Styrelsen

Styrelsen ansvarar för föreningens ekonomi och för fastigheternas skötsel och tillsyn. Den sammanträder varje månad. Om du vill att styrelsen skal behandla någon viss fråga så kontakter du bara någon i styrelsen. Enklast kontaktar du styrelsen genom mail men du är också välkommen att ringa. Telefonsamtal efter kl 21.00 bör ske endast i brådskande fall.

Styrelsen kan kontaktas på mailadress: styrelsen(at)brfbjorno.se

Styrelsen

Ordförande
Mats Hagström

Ledamöter
Christer Pettersson
Maya Khullar
Hana Khan
Kuldeep Singh
Mikael Barnerud
Petra Henningsdotter

Suppleanter
Espen Pettersen
Engin Kılıç

Förtroendevald HSB
Hans Christer Öhman

HSB Förvaltare
Sara Halef

Revisorer
Ordinarie: Alexandros Tsitinidis
Suppleant: Daniel Bernhardsson

Roller

Ordförande
Mats Hagström

Vice ordf / Projekt, Gym
Maya Khullar tfn: 08-750 92 48

Sekreterare
Petra Henningsdotter

Träfflokalen
Kuldeep Singh

Projekt
Maya Khullar
Christer Pettersson
Mikael Barnerud

Web/Björnöbladet/Bredband/Telefoni
Navid Soltani

Medlemsmöten/Grannsamverkan
Petra Henningsdotter (sammankallande)
Kuldeep Singh

Ansvarig för Trappombud
Petra Henningsdotter

Handikappsfrågor
Göran Gustafsson

Städ/Boendemiljö
Hana Khan

Utemiljö
Ulla Lindbom
Maya Khullar
Petra Henningsdotter