Meny Stäng

Styrelsen

Styrelsen ansvarar för föreningens ekonomi och för fastigheternas skötsel och tillsyn. Den sammanträder varje månad. Om du vill att styrelsen skal behandla någon viss fråga så kontakter du bara någon i styrelsen. Enklast kontaktar du styrelsen genom mail men du är också välkommen att ringa. Telefonsamtal efter kl 21.00 bör ske endast i brådskande fall.

Styrelsen kan kontaktas på mailadress: styrelsen(at)brfbjorno.se

Styrelsen

Ordförande
Mats Hagström

Ledamöter
Christer Pettersson
Maya Khullar
Hana Khan
Kuldeep Singh
Mikael Barnerud
Petra Klingberg

Suppleanter
Espen Pettersen
Engin Kılıç

Förtroendevald HSB
Hans Christer Öhman

HSB Förvaltare
Sara Halef

Revisorer
Ordinarie: Alexandros Tsitinidis
Suppleant: Daniel Bernhardsson

Roller

Ordförande
Mats Hagström

Vice ordf 
Maya Khullar

2:e Vice ordf 
Mikael Barnerud

Sekreterare
Petra Klingberg

Träfflokalen
Kuldeep Singh

Projekt
Maya Khullar
Christer Pettersson
Mikael Barnerud

Web/Björnöbladet/Gym
Maya Khullar

Bredband/Telefoni
Espen Pettersen

Medlemsmöten/Grannsamverkan
Petra Klingberg(sammankallande)
Kuldeep Singh

Ansvarig för Trappombud
Petra Henningsdotter

El
Engin Kılıç

Städ/Boendemiljö
Hana Khan

Utemiljö/Trädgård
Kuldeep Singh
Maya Khullar
Petra Klingberg