Meny Stäng

Styrelsen

Styrelsen ansvarar för föreningens ekonomi och för fastigheternas skötsel och tillsyn. Den sammanträder varje månad. Om du vill att styrelsen skal behandla någon viss fråga så kontakter du bara någon i styrelsen. Enklast kontaktar du styrelsen genom mail men du är också välkommen att ringa. Telefonsamtal efter kl 21.00 bör ske endast i brådskande fall.

Styrelsen kan kontaktas på mailadress: styrelsen(at)brfbjorno.se

Styrelsen

Ordförande
Christer Pettersson, tfn: 08-750 93 35

Vice ordf /Projekt, Gym
Maya Khullar  tfn: 08-750 92 48

Web/Björnöbladet/Bredband/Telefoni
Navid Soltani

Sekreterare/Trädgård
Ulla Lindbom

Hyra träfflokalen
Kuldeep Singh, tfn: 0700 126 133

Projekt
Leif Petersson
Maya Khullar
Mats Hagström
Hana Khan

Grannsamverkan
Kuldeep Singh
Petra Henningsdotter

Suppleanter
Petra Henningsdotter
Djordjo Simic

HSB Förvaltare
Sara Halef

Revisorer
Ordinarie: Johan Ada
Suppleant: Senanda Nizancevic