Meny Stäng

Författare: Maya Khullar

Nya stadgar

Nya Stadgar – Vad har ändrats

Den 1 januari 2023 trädde lagändringar i kraft i bostadsrättslagen och årsredovisningslagen, vilket gör att bostadsrättsföreningens stadgar behöver uppdateras. Under de senaste åren har det även skett andra lagändringar som också utgör skäl för att se över föreningens stadgar då lagens regler gäller oavsett vad som anges i föreningens stadgar.

En av nyheterna är att de situationer då en bostadsrättshavare behöver tillstånd från föreningen vid ingrepp i lägenheten har utökats. Det har även införts en ny förverkandegrund (det vill säga en situation då bostadsrättshavaren kan bli uppsagd från sin nyttjanderätt till lägenheten) och även det bör framgå av stadgarna.

Brf Björnö följer i huvudsak HSB’s normalstadgar för 2023. Förutom de paragrafer som fått en revidering har dessutom ett antal språkliga förändringar gjorts i stadgarna samt text flyttats om.

De viktigaste nyheterna i 2023 års stadgar kan ni läsa här:

Viktigaste nyheterna i 2023 års normalstadgar för HSB bostadsrättsförening

Förslaget till nya stadgar har delats ut till samtliga boenden. Du kan även läsa dem här:

Stadgar förslag maj 2023

Garagestädning

Våra garage i Hg 35 + 50 + 51 ska städas.

MÅNDAGEN den 15 maj 2023 – garage i Hg 35

ONSDAGEN den 17 maj 2023 – garage i Hg 50

FREDAGEN den 19 maj 2023 – garage i Hg 51

 OBSERVERA ATT GARAGE MÅSTE VARA HELT TOMT FRÅN kl. 07.00

Bilarna måste vara någon annanstans / parkerade utomhus för att kunna genomföra städningen. Inga föremål får lämnas kvar under städningen som tar cirka 8 timmar

Vattnet avstängt

Vattnet är avstängt i flera fastigheter och fastighetsskötaren jobbar med att byta några ventiler. Beräknat vara klart till kl 13.