Meny Stäng

Författare: Maya Khullar

Plats för tillfälliga sopkärl

Det finns nu ett antal tillfälliga sopkärl utplacerade under tiden sopnedkasten är stängda. De finns på följande adresser:

Ärvingegången
Helsingörsgatan 18
Helsingörsgatan 34
Helsingörsgatan 51
Helsingörsgatan 8
Jyllandsgatan 138
Langelandsgatan 14
Langelandsgatan 6
Randersgatan 6
Silkeborgsgatan 75
Själlandsgatan 155
Själlandsgatan 8

Information om sopsugen

Det är förnärvarande stopp i ett antal sopnedkast inom Brf Björnö.

Använd nu endast blå sopkärl på parkeringen framför Hg 51!!!!

Problemet är felanmält och arbete pågår med att åtgärda felet. Aktuell information uppdateras på vår hemsida www.brfbjorno.se Vänligen lägg inte soporna på marken under sopnedkastet då fåglar och råttor kommer åt dem.

Påminnelse: Det är inte tillåtet att slänga hushållssopor i miljöhuset.

Sopsugen stängd pga reparation

Sopsugen är tillfälligt stängd pga reparation vilket påverkar stora delar av Kista. Det innebär att det tillsvidare inte är tillåtet att slänga sopor i sopnedkastet. Containrar kommer att ställas ut för hushållssopor. Information var dessa placeras kommer under dagen.

Vi har för närvarande ingen uppgift om när sopsugen kommer igång igen. Tänk på att det inte är tillåtet att slänga hushållssopor i miljöhuset.

Nya stadgar

Nya Stadgar – Vad har ändrats

Den 1 januari 2023 trädde lagändringar i kraft i bostadsrättslagen och årsredovisningslagen, vilket gör att bostadsrättsföreningens stadgar behöver uppdateras. Under de senaste åren har det även skett andra lagändringar som också utgör skäl för att se över föreningens stadgar då lagens regler gäller oavsett vad som anges i föreningens stadgar.

En av nyheterna är att de situationer då en bostadsrättshavare behöver tillstånd från föreningen vid ingrepp i lägenheten har utökats. Det har även införts en ny förverkandegrund (det vill säga en situation då bostadsrättshavaren kan bli uppsagd från sin nyttjanderätt till lägenheten) och även det bör framgå av stadgarna.

Brf Björnö följer i huvudsak HSB’s normalstadgar för 2023. Förutom de paragrafer som fått en revidering har dessutom ett antal språkliga förändringar gjorts i stadgarna samt text flyttats om.

De viktigaste nyheterna i 2023 års stadgar kan ni läsa här:

Viktigaste nyheterna i 2023 års normalstadgar för HSB bostadsrättsförening

Förslaget till nya stadgar har delats ut till samtliga boenden. Du kan även läsa dem här:

Stadgar förslag maj 2023

Garagestädning

Våra garage i Hg 35 + 50 + 51 ska städas.

MÅNDAGEN den 15 maj 2023 – garage i Hg 35

ONSDAGEN den 17 maj 2023 – garage i Hg 50

FREDAGEN den 19 maj 2023 – garage i Hg 51

 OBSERVERA ATT GARAGE MÅSTE VARA HELT TOMT FRÅN kl. 07.00

Bilarna måste vara någon annanstans / parkerade utomhus för att kunna genomföra städningen. Inga föremål får lämnas kvar under städningen som tar cirka 8 timmar