Meny Stäng

Årsmöte 2022

Årsmöte Brf Björnö kommer att hållas den 30 juni 2022 i Kryptan, Kista Kyrka.
Vi träffas kl 18.30 då det bjuds på kaffe. Mötet börjar kl 19.00.
Medtag legitimation eller fullmakt.

Motioner till stämman 30 juni skall vara styrelsen tillhanda senast den 28:e februari

Skicka motioner via mail till styrelsen@bjorno.se alternativt kan lämnas i brevlådan hos Kuldeep Singh, Helsingörsgatan 34, nb.