Meny Stäng

Årsstämma 9 juni från kl 18:00 + Garageprojektet

Årsstämman är nu bokad till den 9 juni, med kaffe ifrån kl 18:00 och mötesstart 19:00. Medtag giltig legitimation/ägandebevis.
Vill du inkomma med en motion? Denna behöver inkomma skriftligt per email, eller per post, vänligen notera att motionsstopp är den 29 februari.

Garaget på 51:an börjar äntligen närma sig slutstadiet av arbetet och den reviderade tidsplanen förefaller kunna hållas. På grund av oförutsedda händelser med sjukdomsfall blev terrassrenoveringarna vilandes i drygt två veckor, men arbetat har nu kommit igång igen och är tillika i slutstadiet med hopp om färdigställande i mitten på mars.