Meny Stäng

Besiktningar pga nybyggen i närheten av Björnö

I samband med bygget av Anholt (studentbostäder) kommer besiktningar behöva göras av närliggande fastigheter så att vibrationerna från bygget inte är såpass stora att de skadar våra fastigheter. Markarbetena planeras påbörjas den 7 januari 2020. Det genomförs därför besiktningar av oberoende part S Ekström Konsult AB och separata informationsblad går till berörda lägenhetsinnehavare med datum och tid.