Meny Stäng

Elavbrott Hg 37-51

Idag hände en trafikolycka på Hg; en lastbil körde in i bron som går mellan Hg 51 – 38 vilket föranledde ett kabelbrott på strömförsörjningen till alla hus mellan Hg 23 – 51. Felet har inte kunnat avhjälpas under dagen trots stora ansträngningar från Sthlm Energi. Därför har de satt upp ett externt kraftaggregat som står utanför Hg 51. Det kraftverket levererar ström till alla bostäder på Hg 23-51. Detta kraftverk kommer att stå kvar till Sthlm Energi löst problemet med den skadade kraftledningen. Tyvärr medför kraftverket en del oljud. Viktigt att poängtera att detta aggregat inte har något med garagerenoveringen att göra.

Stockholm Energi kommer fortsätta arbetet med att återställa ordinarie strömförsörjning så fort det går.  Det uppskattas om boende på Hg mellan 23-51 hushåller med energin så länge felet inte är åtgärdat.