Meny Stäng

Eluttagen i garagen

På sistone har vi noterat ett flertal som laddat sina elbilar/laddhybrider på garageplatsernas ’vanliga’ eluttag. Vi vill påminna om att platser utan laddstolpe inte är avsedda för att ladda bilar! Det finns särskilda platser utrustade för laddning av elbilar / hybrider i garage Helsingörsgatan 35. De platserna är utrustade med laddstolpar. Det är INTE tillåtet att ladda sin bil i övriga platser i garagen. Elnätet i garagen är inte dimensionerade för laddning av bilar och reglerutrustning för detta ändamål saknas där laddstolpar inte installerats. Brand kan därför uppstå om de vanliga eluttagen används!

Om olovlig brukande av eluttagen upptäcks kan garageplatsen komma att förverkas.

Boende som är intresserade av en plats med laddstolpe kan vända sig till Akallakontoret (service.stockholm@hsb.se), eller direkt till Yvonne Nordström, HSB Akalla,

Tel: 010-442 11 00,
Finlandsgatan 10
Telefontider:
Måndag och Onsdag 8-12
Tisdag och Torsdag 13-18
Fredag stängt