Meny Stäng

Gymmet/Motionslokalen och träfflokalen

Till följd rådande covid-19-pandemi och rekommendationer om att undvika trånga utrymmen där möjlighet till social distansering är begränsade, så har styrelsen beslutat om att hålla motionslokalen och möteslokalen stängd tills vidare. Detta för att minska risken för smittspridning bland föreningens medlemmar.

Vi har haft flertalet diskussioner i styrelsen om detta och försökt undersöka förutsättningar för att kunna öppna upp gymmet. Vi har flertalet bekymmer, där det principiellt största är att vi har ett obevakat gym (och till skillnad från kommersiella kedjor ingen städpersonal som ronderar dagligen), vilket omöjliggör att se till att hygienföreskrifter faktiskt efterföljs, och att exempelvis inhandlad desinfektion inte försvinner. Vi hade innan pandemin även ett problem med obehöriga som vistades i gymlokalerna, trots påpekningar om att boende som utnyttjar gymmet inte skulle släppa in folk utanför föreningen. Med den bakgrunden ser vi lösningar som boende själva ska lösa, så som ”en person åt gången” som riskfyllda då det riskerar leda till konfrontationer, och konflikter, där styrelsen har svårt att gripa in innan ett riskfyllt tillbud uppstår. Utöver detta har vi en situation lokalt i Stockholm där antalet stockholmare som testat positivt för covid-19 har nästan fördubblats flera veckor i rad, samt flertalet utbrott av klustersmittor. Sammantaget befinner vi oss fortsatt under pandemiska förhållanden som försämrats de senaste veckorna, och styrelsen har valt därför att fortsatt hålla gymmet stängt tills vidare. Vi förstår att det är frustrerande och ber om överseende för detta, vi utvärderar ständigt situationen och återkommer när gymmet och möteslokalen kan öppnas.

Väl mött,
Styrelsen