Meny Stäng

Information om sopsugen

Det är förnärvarande stopp i ett antal sopnedkast inom Brf Björnö.

Använd nu endast blå sopkärl på parkeringen framför Hg 51!!!!

Problemet är felanmält och arbete pågår med att åtgärda felet. Aktuell information uppdateras på vår hemsida www.brfbjorno.se Vänligen lägg inte soporna på marken under sopnedkastet då fåglar och råttor kommer åt dem.

Påminnelse: Det är inte tillåtet att slänga hushållssopor i miljöhuset.