Meny Stäng

Kallelse till extra föreningsstämma

Medlemmar i BRF Björnö kallas härmed till extra föreningsstämma för antagande av nya stadgar samt beslut angående friköp av tomträtt*

Tid: Måndagen den 3 december 2018 kl 19.00
Plats: Kista kyrka. Kaffe serveras från kl 18.00

Nedan bifogas kallelse samt utförlig information om friköp av tomträtt

  1. Kallelse extrastämma 2018
  2. Information om friköp av tomträtt

Medtag giltig legitimation.

Välkomna!

*Endast ovanstående två frågor kan avhandlas på stämman då detta är en extra föreningsstämma.