Meny Stäng

Revisor och Revisorssuppleant SÖKES

REVISOR SÖKES!

Vår kandidat till Revisor har tyvärr avanmält sitt intresse!

Vi valberedningen söker därför återigen  kandidat till Revisor samt Revisorssuppleant-posterna.

Föreningens revisor har till uppdrag att granska styrelsens verksamhet.
Granskningen avser främst ekonomisk kontroll (siffergranskning) och
styrelsens förvaltning, dvs att nödvändiga beslutat har fattats och att
fattade beslut har utförts.
Är du intresserad, eller känner du någon som vore?
Mvh Valberedningen
Kontakta Daniel Bernhardsson på
eller tel 0700-905912