Meny Stäng

Takarbete lördag kl 8.00 – 16.00

Arbete på våra tak Helsingörsgatan 37–49 kommer att ske under
lördagen med start kl 8.00. Det ska inte vara något buller då de ska svetsa takpapp men visst ljud kan förekomma.