Meny Stäng

Uppdatering om Hg 51 + Årsstämman flyttas till 30 Juni

Arbetet för renoveringsarbetena på Hg 51 har dragit ut på tiden, utöver försening pga sjukdomsfall pga sedvanliga vintersjukdomar så bidrog corona-pandemin ytterligare med försenade leveranser och personalbrist vilket tillsammans fördröjt projektet mycket längre än det var tänkt att ta. Därtill visade en av utredningarna att dräneringsarbetet i trädgården runtom behövde göras om för att förhindra vattenskador mot garaget och fastigheten. Just nu är ena halvan av fastigheten klar och entreprenören inväntar städning av fönster, paneler, fönsterbrädor m.m. Entreprenören kontaktar berörda lägenhetsinnehavare vid behov. Efter att dräneringsarbetet är genomfört behöver en hel del återställningsarbeten ske: lekplats, ramper, plattor, buskar m.m. Enligt entreprenörens nuvarande tidplan så ser det ut som att arbetet är klart i mitten / slutet av juni för hela Hg 51-området, därefter kommer de tillbaka för att återfylla marken ytterligare då den behöver sätta sig (sjunka ihop).

Till följd av rådande pandemi har styrelsen beslutat att flytta tillbaka stämman så långt det går inom Juni månad, och det nya datumet är nu 30:e Juni. Detta för att hinna med extra förberedelser för att bl.a. kunna efterhöra Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring en sådan sammankomst. Kaffe ifrån kl 18:00 och mötesstart 19:00. Medtag giltig legitimation/ägandebevis.