Meny Stäng

Nycklar till Tvättstugorna kvitteras fr.o.m torsdag på HSB Akalla-kontoret

Fr.o.m Torsdag 24/2 kommer nycklar för de som inte haft möjlighet att kvittera ut dessa under de tidigare tiderna kunna hämta dessa på HSBs Akallakontor.

HSB-kontoret Akalla
Finlandsgatan 10
164 74 Kista

Tel: 010-442 11 00

Telefon och öppettider:
Måndag och Onsdag 8-12
Tisdag och Torsdag 13-18
Fredag stängt

Endast bostadsrättsinnehavaren kan kvittera ut nyckel. Medtag giltig legitimation.

Fler tider för att hämta tvättstugebricka

Nyckelbricka till tvättstugan

Då det är många som ännu inte har hämtat ut sin nyckelbricka till tvättstugan så har styrelsen beslutat om ytterligare tillfällen att hämta brickan.

Nyckelbrickor kan hämtas ut på Lördag (19/2) och Söndag (20/2) kl 12-16 i träfflokalen Helsingörsgatan 44b (vid bastun/motionsrummet).

Därefter kommer nyckelbrickorna att kunna hämtas på HSB kontoret i Akalla.

Styrelsen
Brf Björnö

Tvättstugorna är stängda vecka 7 för byte av låssystem (14-20 februari).

Tvättstugorna är stängda vecka 7 för byte av låssystem (14-20 februari).
Tvättstugorna öppnas åter vecka 8 (21 februari). Kan eventuellt öppnas någon dag tidigare i någon tvättstuga, isåfall kommer anslag sättas upp på den tvättstugedörren.
Bokningar som du gjort i gamla systemet kommer raderas och du måste boka om dom i nya systemet. Den nya låstaggen fungerar bara till tvättstugan (i dagsläget).
Du kommer kunna boka tvättstugetider på tre olika sätt:

• Som tidigare direkt i tvättstugan
• Via mobil app, se manualen på >>Tvättstugesidan<<
• Via web, se Tidsbokning på >>Tvättstugesidan<<

Bokningar går inte göra innan det nya låssystemet är installerat.

Årsmöte 2022

Årsmöte Brf Björnö kommer att hållas den 30 juni 2022 i Kryptan, Kista Kyrka.
Vi träffas kl 18.30 då det bjuds på kaffe. Mötet börjar kl 19.00.
Medtag legitimation eller fullmakt.

Motioner till stämman 30 juni skall vara styrelsen tillhanda senast den 28:e februari

Skicka motioner via mail till styrelsen@bjorno.se alternativt kan lämnas i brevlådan hos Kuldeep Singh, Helsingörsgatan 34, nb.