Meny Stäng

Uppdatering om Hg 51 + Årsstämman flyttas till 30 Juni

Arbetet för renoveringsarbetena på Hg 51 har dragit ut på tiden, utöver försening pga sjukdomsfall pga sedvanliga vintersjukdomar så bidrog corona-pandemin ytterligare med försenade leveranser och personalbrist vilket tillsammans fördröjt projektet mycket längre än det var tänkt att ta. Därtill visade en av utredningarna att dräneringsarbetet i trädgården runtom behövde göras om för att förhindra vattenskador mot garaget och fastigheten. Just nu är ena halvan av fastigheten klar och entreprenören inväntar städning av fönster, paneler, fönsterbrädor m.m. Entreprenören kontaktar berörda lägenhetsinnehavare vid behov. Efter att dräneringsarbetet är genomfört behöver en hel del återställningsarbeten ske: lekplats, ramper, plattor, buskar m.m. Enligt entreprenörens nuvarande tidplan så ser det ut som att arbetet är klart i mitten / slutet av juni för hela Hg 51-området, därefter kommer de tillbaka för att återfylla marken ytterligare då den behöver sätta sig (sjunka ihop).

Till följd av rådande pandemi har styrelsen beslutat att flytta tillbaka stämman så långt det går inom Juni månad, och det nya datumet är nu 30:e Juni. Detta för att hinna med extra förberedelser för att bl.a. kunna efterhöra Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring en sådan sammankomst. Kaffe ifrån kl 18:00 och mötesstart 19:00. Medtag giltig legitimation/ägandebevis.

Årsstämma 9 juni från kl 18:00 + Garageprojektet

Årsstämman är nu bokad till den 9 juni, med kaffe ifrån kl 18:00 och mötesstart 19:00. Medtag giltig legitimation/ägandebevis.
Vill du inkomma med en motion? Denna behöver inkomma skriftligt per email, eller per post, vänligen notera att motionsstopp är den 29 februari.

Garaget på 51:an börjar äntligen närma sig slutstadiet av arbetet och den reviderade tidsplanen förefaller kunna hållas. På grund av oförutsedda händelser med sjukdomsfall blev terrassrenoveringarna vilandes i drygt två veckor, men arbetat har nu kommit igång igen och är tillika i slutstadiet med hopp om färdigställande i mitten på mars.

Besiktningar pga nybyggen i närheten av Björnö

I samband med bygget av Anholt (studentbostäder) kommer besiktningar behöva göras av närliggande fastigheter så att vibrationerna från bygget inte är såpass stora att de skadar våra fastigheter. Markarbetena planeras påbörjas den 7 januari 2020. Det genomförs därför besiktningar av oberoende part S Ekström Konsult AB och separata informationsblad går till berörda lägenhetsinnehavare med datum och tid.