Meny Stäng

Elavbrott

Det ser ut som vi drabbats av elavbrott, som huvudsakligen verkar drabba huskroppar med ojämna nummer. Fastighetsskötaren är informerad och så fort felsökning är gjort och mer information finns uppdateras det här inlägget.

08:53: Felet verkar vara åtgärdat och strömmen har återställts.

Comhem: Den 8 sep 2020 blir ditt tv-utbud helt digitalt

Sammanfattning

  • Senast den 8 september 2020 behöver de som tittar analogt ändra till digital-tv på sina tv-apparater. Det kan de göra redan idag.
  • Varje hushåll kan skapa ett konto i Comhem Play. Den som skapar kontot måste bo på adressen.
  • Flera veckor innan rullar en informationstext i tv-rutan på de analoga kanalerna.
  • Boende från 65 år får även ett brev hemskickat med utförlig information om hur de ändrar till digital-tv.
  • Läs mer, inkl instruktioner på: https://www.comhem.se/tv/digitalisering eller i denna pdf som kan nås genom att klicka  >>här<<

Den 8 sep 2020 blir ditt tv-utbud helt digitalt – Ändra till digital-tv redan nu

Nu moderniserar Com Hem sitt tv-erbjudande till 1,6 miljoner Com Hem-hushåll. Den 8 september går de över till helt digitala tv-sändningar med bättre kvalitet och de analoga kanalerna, inklusive FM-radio via tv-uttaget, utgår. Om du tittar analogt idag behöver du därför ändra till digital-tv på din tv hemma. Det kan du göra redan nu.

Flera veckor innan ändringen börjar en informationstext rulla i tv-rutan på de analoga kanalerna. Ser du texten på din tv vet du att du tittar analogt och behöver ändra till digital-tv. Får du ingen informationstext i din tv-ruta under augusti behöver du inte göra något.

Vill du veta att du tittar digitalt kan du också leta upp Com Hem-kanalen. Den visas bara digitalt och finns oftast på kanalplats 777.

All information och tips på hur du ändrar till digital-tv finns på comhem.se/digitalisering.

Varför moderniseras tv-utbudet från Com Hem?

Digitaliseringen av tv-sändningarna är en del i ett stort digitaliseringsprojekt där Com Hem vill erbjuda sina kunder obegränsad uppkoppling och tv-upplevelser med bästa kvalitet.

Förändringen innebär en direkt förbättring av bild och ljud. Samtidigt frigörs utrymme i nätet som de analoga sändningarna tagit upp, vilket ger kapacitet till stabilare och snabbare bredband.

Nu kan du som bor i en fastighet ansluten till Com Hem dessutom skapa ett konto för Comhem Play, helt utan extra kostnad. Då kan du se de flesta av dina tv-kanaler i din mobil, surfplatta och dator, var du vill inom hela EU. Läs mer om Comhem Play.

Mer information

All information om digitaliseringen finns samlad på comhem.se/digitalisering. Kom ihåg att ändra till digital-tv i god tid innan den 8 september för att kunna fortsätta se på tv när de analoga kanalerna utgått.

Information is also available in English, Arabic, Dari (Persian), Tigrinya and Somali at comhem.se/digitalisering.”

 

Uppdatering om Hg 51 + Årsstämman flyttas till 30 Juni

Arbetet för renoveringsarbetena på Hg 51 har dragit ut på tiden, utöver försening pga sjukdomsfall pga sedvanliga vintersjukdomar så bidrog corona-pandemin ytterligare med försenade leveranser och personalbrist vilket tillsammans fördröjt projektet mycket längre än det var tänkt att ta. Därtill visade en av utredningarna att dräneringsarbetet i trädgården runtom behövde göras om för att förhindra vattenskador mot garaget och fastigheten. Just nu är ena halvan av fastigheten klar och entreprenören inväntar städning av fönster, paneler, fönsterbrädor m.m. Entreprenören kontaktar berörda lägenhetsinnehavare vid behov. Efter att dräneringsarbetet är genomfört behöver en hel del återställningsarbeten ske: lekplats, ramper, plattor, buskar m.m. Enligt entreprenörens nuvarande tidplan så ser det ut som att arbetet är klart i mitten / slutet av juni för hela Hg 51-området, därefter kommer de tillbaka för att återfylla marken ytterligare då den behöver sätta sig (sjunka ihop).

Till följd av rådande pandemi har styrelsen beslutat att flytta tillbaka stämman så långt det går inom Juni månad, och det nya datumet är nu 30:e Juni. Detta för att hinna med extra förberedelser för att bl.a. kunna efterhöra Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring en sådan sammankomst. Kaffe ifrån kl 18:00 och mötesstart 19:00. Medtag giltig legitimation/ägandebevis.