Meny Stäng

Årsstämma 9 juni från kl 18:00 + Garageprojektet

Årsstämman är nu bokad till den 9 juni, med kaffe ifrån kl 18:00 och mötesstart 19:00. Medtag giltig legitimation/ägandebevis.
Vill du inkomma med en motion? Denna behöver inkomma skriftligt per email, eller per post, vänligen notera att motionsstopp är den 29 februari.

Garaget på 51:an börjar äntligen närma sig slutstadiet av arbetet och den reviderade tidsplanen förefaller kunna hållas. På grund av oförutsedda händelser med sjukdomsfall blev terrassrenoveringarna vilandes i drygt två veckor, men arbetat har nu kommit igång igen och är tillika i slutstadiet med hopp om färdigställande i mitten på mars.

Besiktningar pga nybyggen i närheten av Björnö

I samband med bygget av Anholt (studentbostäder) kommer besiktningar behöva göras av närliggande fastigheter så att vibrationerna från bygget inte är såpass stora att de skadar våra fastigheter. Markarbetena planeras påbörjas den 7 januari 2020. Det genomförs därför besiktningar av oberoende part S Ekström Konsult AB och separata informationsblad går till berörda lägenhetsinnehavare med datum och tid.

Träfflokalens bokningstider. Viss byggnadsarbete tiden innan jul.

Träfflokalen kommer vara stängd för bokning under jul och nyårshelgerna från och med 23/12 till och med den 6/1 2020. Byggnadsarbetarna arbetar hårt med att hinna med målet att färdigställa grovarbetet med terrasserna innan julledigheterna, och har därför behövt jobba under helgen som varit samt sannolikt under helgen som kommer. Vi ber om överseende med detta.

Problem med varmvattnet

Flera har noterat svag till inget varmvatten i kranarna under morgondagen. Felanmälan är gjord och fastighetsskötaren är på väg för att undersöka problemet.

Uppdatering 11:50: Problemet visar sig vara säkerhetsprover som kommunen genomför 3/9 samt 5/9. Ingen information har gått ut om detta, därav förvåningen. Störningen enl. nedan förväntas pågå till kl 12:00 idag samt om 5/9